Cuối cùng, người dùng cũng có thể yên tâm khi những chiếc iPhone đã trải qua việc sửa màn hình của bên thứ ba nào nay đã đủ điều kiện khoản bảo hành của Apple, tuy nhiên vấn đề được sửa chữa không liên quan đến màn hình.

Theo MacRumors, trước đây, một chiếc iPhone sử dụng màn hình của bên thứ ba không thuộc diện bảo hành của Apple.

Với chính sách mới, khi một khách hàng trong tình huống này đến đề nghị khắc phục một vấn đề không liên quan đến màn hình, Apple Stores và dịch vụ bảo hành ủy quyền của Apple đã được chỉ dẫn là kiểm tra thiết bị xem có những phần gian lận hoặc giả mạo không, sau đó đổi thiết bị hoặc thay thế những phần hư hỏng theo giá bảo hành của Apple. Tất nhiên, những chiếc iPhone này vẫn phải còn thời gian bảo hành.

Nếu iPhone đã hết thời gian bảo hành hoặc việc sửa chữa liên quan đến các vấn đề của màn hình, khách hàng sẽ phải trả phí theo quy định của Apple. Ngoài ra, nếu bất kỳ linh kiện nào của bên thứ ba gây cản trở hoặc làm hư hại iPhone, khách hàng cũng sẽ phải trả các chi phí ngoài bảo hành để thay thế thành phần của bên thứ ba hoặc toàn bộ thiết bị nếu cần thiết.

Hiện chính sách này mới chỉ được áp dụng tại 2 nước là Mỹ và Canada, trong khi các khu vực khác vẫn chưa được cập nhật.

Xem thêm: