Không ít người dùng tablet iPad của Apple muốn chuyển thiết bị thành máy tính xách tay (laptop) để phục vụ công việc...